Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o uvolnění z vyučování

3. 9. 2010

Žádost o uvolnění žáka z vyuč..doc

 

Základní škola Tuklaty, okres Kolín
Na Rafandě 14, 250 82 Úvaly
 
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
 
 
Žádám o uvolnění svého dítěte ……………………………………………………
 
ze třídy ……………… z vyučování ve dnech ……………….. až ……………….…
 
z důvodu ……………………………………………………………………………
 
V ………………………. dne ……………………
 
                                      Podpis zákonného zástupce: …………………………….
 
 
Vyjádření třídního učitele: ………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Dne: …………………..                             Podpis: ………………………………….
 
 
Vyjádření ředitele školy: …………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Dne: …………………..                            Podpis: ………………………………….
 
 
"
 
 
Ředitelství Základní školy Tuklaty oznamuje zákonnému zástupci žáka
 
…………………………………………………… ze třídy ………………………..,
 
že vyhovuje – nevyhovuje žádosti o uvolnění z vyučování.
 
Odůvodnění (v případě záporné odpovědi): ……………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
 
V Tuklatech dne ……………….
 
 
                                                                              …….……………………………
                                                                                             ředitel školy