Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Zápisní lístek do školní družiny

3. 9. 2017

 

Školní řád od 1. 9. 2017

3. 9. 2017

 

Konzultační hodiny ve šk. r. 2017/2018

7. 9. 2017

 

Žádost o přestup - přijetí do jiného (než prvního) ročníku

13. 9. 2017

 

Žádost o přijetí do 1. ročníku

13. 9. 2017

 

Žádost o přijetí do 1. ročníku před 6. rokem věku dítěte

13. 9. 2017

 

Žádost o odklad školní docházky

13. 9. 2017

 

Informace k přestupu do jiné školy nebo z jiné školy

13. 9. 2017

 

Informace o projektu

13. 9. 2017

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpgZŠ Tuklaty - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003516“

 

Rozvrhy hodin od 2.5.2018 - všechny ročníky

18. 9. 2017

šk. r. 2017/2018

 

Uvolňování ze školy

25. 9. 2017

Při předem známé nepřítomnosti žáka ve vyučování už není potřeba dávat žádost o uvolnění, stačit oznámit to třídnímu učiteli a domluvit si s ním, případně s dalšími vyučujícími, plnění úkolů. Každá nepřítomnost musí být zapsaná v omluvném listu v žákovské knížce.

 

Nalezené složky

 
Nebyly nalezeny žádné složky